2004 – 2007 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave VŠ vzdelanie 2. st. ukončené udelením titulu Mgr.
2001 – 2004 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave VŠ vzdelanie 1. st. ukončené udelením titulu Bc.
francúzsky jazyk – pasívne
01.01.2011
zapísaná do Zoznamu advokátov  Slovenskej  advokátskej komory pod č. 5388
01.07.2007 – 30.06.2010
výkon praxe advokátskej koncipientky
anglický jazyk – mierne pokročilý
1997 – 2001 Obchodná akadémia v Trnave
26.05.1983
Vzdelanie:
Profesionálne skúsenosti:
Jazykové znalosti:
Dátum narodenia:
Promptné a kvalifikované riešenie právnych otázok
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
klimekova.petra@gmail.com
Mgr. Petra Marikovič Klimeková
Copyright © 2011 Petra Marikovič Klimeková  -  webdesign: Peter Lužinský
I   Právne služby  I   Advokát a klient   I   Odmena advokáta   I   Profil   I   Sídlo   I   Ochrana osobných údajov   I
Slovanská 1111/35, 922 03 Vrbové
0907 369 456
klimekova@klimekova.sk